#جهان_فاسد_مردم_را

مفصل‌اند زمستان‌ها و برف،‌ نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ی گلدان‌ها 
گلی نمانده، خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو
 تو را بچین و تو را بو کن دلم دف است نیستانا! 
نگاه صوفی ناخوانا! جهان‌پریشی مولانا! 
دهان‌پریشی مولانا!
 تو خانقاه منی، با من بچرخ و یاحق

مفصل‌اند زمستان‌ها و برف،‌ نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ی گلدان‌ها گلی نمانده، خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن دلم دف است نیستانا! نگاه صوفی ناخوانا! جهان‌پریشی مولانا! دهان‌پریشی مولانا! تو خانقاه منی، با من بچرخ و یاحق

, ,
89 3
بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد.

<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 

دو تا بریده یِ از شانه ، دو تا خجول دو دیوانه

منم دو دست که میخواهم ، بغل بگیرمت ای جنگل

تفقدی نظری چیزی ، به این دو ساقه یِ کم رو کن

مسم که پخش و پلا هستم

بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد. #جهان_فاسد_مردم_را دو تا بریده یِ از شانه ، دو تا خجول دو دیوانه منم دو دست که میخواهم ، بغل بگیرمت ای جنگل تفقدی نظری چیزی ، به این دو ساقه یِ کم رو کن مسم که پخش و پلا هستم

, , , , , , , , , , , , , , , ,
195 1
بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد.

<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 

دو تا بریده یِ از شانه ، دو تا خجول دو دیوانه

منم دو دست که میخواهم ، بغل بگیرمت ای جنگل

تفقدی نظری چیزی ، به این دو ساقه یِ کم رو کن

مسم که پخش و پلا هستم

بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد. #جهان_فاسد_مردم_را دو تا بریده یِ از شانه ، دو تا خجول دو دیوانه منم دو دست که میخواهم ، بغل بگیرمت ای جنگل تفقدی نظری چیزی ، به این دو ساقه یِ کم رو کن مسم که پخش و پلا هستم

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
287 0
The religion of Islam means illiteracy means disbelief means taking money from people with fanaticism means embezzlement means lying means fleeing the country means worshiping those who do not exist
<a href="/t/shahin666" title="#shahin666 Instagram images and videos - vinteo.tv">#shahin666</a> 
<a href="/t/shahinnajafi" title="#shahinnajafi Instagram images and videos - vinteo.tv">#shahinnajafi</a> 
<a href="/t/radikal" title="#radikal Instagram images and videos - vinteo.tv">#radikal</a> 
<a href="/t/مسیخ" title="#مسیخ Instagram images and videos - vinteo.tv">#مسیخ</a> 
<a href="/t/جهان_ف" title="#جهان_ف Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_ف</a>

The religion of Islam means illiteracy means disbelief means taking money from people with fanaticism means embezzlement means lying means fleeing the country means worshiping those who do not exist #shahin666 #shahinnajafi #radikal #مسیخ #جهان_ف

, , , ,
145 2
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
جهان فاسد مردم را ، بریز دور و در این دوری
به عطر نافه یِ خود خو کن
کمین بگیر جهانت را ، سپس شکارچیانت را
به تیرِ معجزه آهو کن
مفصل‌اند زمستان‌ها ، و برف نسخه‌ی خوبی نیست
برای سرفه‌ی گلدان‌ها ، گلی نمانده خودت گُل باش
تو را بکار و

#جهان_فاسد_مردم_را جهان فاسد مردم را ، بریز دور و در این دوری به عطر نافه یِ خود خو کن کمین بگیر جهانت را ، سپس شکارچیانت را به تیرِ معجزه آهو کن مفصل‌اند زمستان‌ها ، و برف نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ی گلدان‌ها ، گلی نمانده خودت گُل باش تو را بکار و

, , , , , ,
216 9
▪
دلم دف است نیستانا
نگاه صوفی ناخوانا 
جهان پریشی مولانا
دهان پریشی مولانا 
تو خوانگاه منی
با من بچرخو یا آهم و یا هو کن
🎼🎼🎼
شب است یک تنه زیبا شو 
و چند ماه شکیبا شو
سپس مرا متولد کن
بتاب روی شبم دریا
و جوجه اردک زشتم را به زیر بال و پرت غو کن
کسی

▪ دلم دف است نیستانا نگاه صوفی ناخوانا جهان پریشی مولانا دهان پریشی مولانا تو خوانگاه منی با من بچرخو یا آهم و یا هو کن 🎼🎼🎼 شب است یک تنه زیبا شو و چند ماه شکیبا شو سپس مرا متولد کن بتاب روی شبم دریا و جوجه اردک زشتم را به زیر بال و پرت غو کن کسی

, , , , , , , , , , , , , , ,
102 2
مِسَم که پخش و پلا هستم دچار درد و بلا هستم تو عادلی که طلا هستی به کیمیای مساواتت تو را بدل به خودت، اما مرا بدل به ترازو کن تو را ببوس که لب‌هایت هنوز طعم عسل دارد تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو ک

مِسَم که پخش و پلا هستم دچار درد و بلا هستم تو عادلی که طلا هستی به کیمیای مساواتت تو را بدل به خودت، اما مرا بدل به ترازو کن تو را ببوس که لب‌هایت هنوز طعم عسل دارد تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو ک

, ,
97 23
:
دلم دف است نیستانا
نگاه صوفیِ ناخوانا
جهان پریشیِ مولانا
دهان پریشیِ مولانا
.
تو خانقاهِ منی با من
بچرخ و یا حقُ یا هو کن ...
.
<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> 
.
[BY ME ]
_____________________
<a href="/t/سماع" title="#سماع Instagram images and videos - vinteo.tv">#سماع</a> <a href="/t/مولانا" title="#مولانا Instagram images and videos - vinteo.tv">#مولانا</a> <a href="/t/مولوی" title="#مولوی Instagram images and videos - vinteo.tv">#مولوی</a> <a href="/t/شمس" title="#شمس Instagram images and videos - vinteo.tv">#شمس</a> <a href="/t/شمس_تبریزی" title="#شمس_تبریزی Instagram images and videos - vinteo.tv">#شمس_تبریزی</a> <a href="/t/محسن_چاووشی" title="#محسن_چاووشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاووشی</a> <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> <a href="/t/ابراهی" title="#ابراهی Instagram images and videos - vinteo.tv">#ابراهی</a>

: دلم دف است نیستانا نگاه صوفیِ ناخوانا جهان پریشیِ مولانا دهان پریشیِ مولانا . تو خانقاهِ منی با من بچرخ و یا حقُ یا هو کن ... . #حسین_صفا . [BY ME ] _____________________ #سماع #مولانا #مولوی #شمس #شمس_تبریزی #محسن_چاووشی #جهان_فاسد_مردم_را #ابراهی

, , , , , , , ,
39 1
خودت گل باش🌹

خودت گل باش🌹

792 10
کسی نمیشنود ما را
اگر که روی سخن داری 
و درد حرف زدن داری
اگر دهان خودت هستی
اگر زبان خودت هستی
به گوشهای خودت رو کن
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a>

کسی نمیشنود ما را اگر که روی سخن داری و درد حرف زدن داری اگر دهان خودت هستی اگر زبان خودت هستی به گوشهای خودت رو کن #جهان_فاسد_مردم_را

240 30
.
انقدر احساساتم بعد از گوش دادن آلبوم زیاده ک بیانش اصلا در وسعت کلمه نمیگنجه،هرچند این ی توجیحه برای بی سوادی من در بیان حرفام...وقتی میبینم هنوز آدمی مثل حسین صفا وجود داره ک چیزهایی بنویسه ک فقط مفاهمیش تو قلب من میگنجه ن کلماتش در مغز من!
 <a href="/t/بب" title="#بب Instagram images and videos - vinteo.tv">#بب</a>

. انقدر احساساتم بعد از گوش دادن آلبوم زیاده ک بیانش اصلا در وسعت کلمه نمیگنجه،هرچند این ی توجیحه برای بی سوادی من در بیان حرفام...وقتی میبینم هنوز آدمی مثل حسین صفا وجود داره ک چیزهایی بنویسه ک فقط مفاهمیش تو قلب من میگنجه ن کلماتش در مغز من! #بب

, , , , , , , , ,
32 0
.
جهان فاسد مردم را 
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه یِ خود خو کن 
کمین بگیر جهانت را 
سپس شکارچیانت را 
به تیرِ معجزه آهو کن
مفصل‌اند زمستان‌ها 
و برف نسخه‌ی خوبی نیست
برای سرفه‌ ی گلدان‌ ها 
گلی نمانده خودت گُل باش
تو را بکار و شکوفا شو 
تو را ب

. جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه یِ خود خو کن کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیرِ معجزه آهو کن مفصل‌اند زمستان‌ها و برف نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ ی گلدان‌ ها گلی نمانده خودت گُل باش تو را بکار و شکوفا شو تو را ب

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
357 58
.
.
محسن چاوشی: تو در مسافت بارانی

وەرگێڕانی: کاروان ------------------------------------------ با شتێکت بۆ باسکەم کە تەنانەت ماڵەوەشمان نەیانزانیوە.
کە مناڵ بووم جگەرەم ئەفرۆشت، ئەچووم بۆ ئەو شوێنانەی کە کەسم تیدا نەئەناسی نەوەک کەسێک بمبینێت شەرمم

. . محسن چاوشی: تو در مسافت بارانی وەرگێڕانی: کاروان ------------------------------------------ با شتێکت بۆ باسکەم کە تەنانەت ماڵەوەشمان نەیانزانیوە. کە مناڵ بووم جگەرەم ئەفرۆشت، ئەچووم بۆ ئەو شوێنانەی کە کەسم تیدا نەئەناسی نەوەک کەسێک بمبینێت شەرمم

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
45 4
.
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
 به عطر نافه‌ خود خو کن

کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
 به تیر معجزه آهو کن

مفصل‌اند زمستان‌ها

و برف،‌ نسخه‌ خوبی نیست
 برای سرفه‌ گلدان‌ها

گلی نمانده، خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
 تو را بچین

. جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری  به عطر نافه‌ خود خو کن کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را  به تیر معجزه آهو کن مفصل‌اند زمستان‌ها و برف،‌ نسخه‌ خوبی نیست  برای سرفه‌ گلدان‌ها گلی نمانده، خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو  تو را بچین

, , , , , , , ,
187 6
یک آهنگ زیبای دیگه از محسن چاووشی
١ تا ١٠ به موزیکش چه نمره ای میدید ؟ 
چطور بود ؟ دوست داشتيد ؟ 🎙️<a href="/t/محسن_چاووشی" title="#محسن_چاووشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاووشی</a> 
🎵 <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a>

یک آهنگ زیبای دیگه از محسن چاووشی ١ تا ١٠ به موزیکش چه نمره ای میدید ؟ چطور بود ؟ دوست داشتيد ؟ 🎙️#محسن_چاووشی 🎵 #جهان_فاسد_مردم_را

,
2 0
.
جهان فاسد مردم را
بریز دور و درین دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
مفصل اند زمستان ها 
و برف نسخه ی خوبی نیست...
قطعه ی زیبای جهان فاسد مردم را با اجرای فوق العاده ی محسن چاوشی...
هر باری که از دست کسی ناراحت میشم یاد این آهنگ میفتم که تمام حرفام تو ه

. جهان فاسد مردم را بریز دور و درین دوری به عطر نافه ی خود خو کن مفصل اند زمستان ها و برف نسخه ی خوبی نیست... قطعه ی زیبای جهان فاسد مردم را با اجرای فوق العاده ی محسن چاوشی... هر باری که از دست کسی ناراحت میشم یاد این آهنگ میفتم که تمام حرفام تو ه

, , , , , , , , , , , , ,
174 4
...
جـهـان فـاسد مـردم را بـریـز دور و در ایـن دوری بـه عطر نـافـه ی خـود خـو کن ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<a href="/t/mohsenchavoshi" title="#mohsenchavoshi Instagram images and videos - vinteo.tv">#mohsenchavoshi</a> <a href="/t/ebrahim_album" title="#ebrahim_album Instagram images and videos - vinteo.tv">#ebrahim_album</a> <a href="/t/hossein_safa" title="#hossein_safa Instagram images and videos - vinteo.tv">#hossein_safa</a> <a href="/t/pop_music" title="#pop_music Instagram images and videos - vinteo.tv">#pop_music</a> 
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> <a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> <a href="/t/حسین" title="#حسین Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین</a>

... جـهـان فـاسد مـردم را بـریـز دور و در ایـن دوری بـه عطر نـافـه ی خـود خـو کن ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #mohsenchavoshi #ebrahim_album #hossein_safa #pop_music #جهان_فاسد_مردم_را #محسن_چاوشی #حسین

, , , , , , , ,
51 1
چاوشیست سایت فعال چاوشی
بروزترین پایگاه اطلاع رسانی چاوشی
Www.chavoshist.ir
<a href="/t/chavoshist" title="#chavoshist Instagram images and videos - vinteo.tv">#chavoshist</a> 
<a href="/t/chavoshi" title="#chavoshi Instagram images and videos - vinteo.tv">#chavoshi</a> 
<a href="/t/چاوشی" title="#چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#چاوشی</a> 
<a href="/t/چاوشیست" title="#چاوشیست Instagram images and videos - vinteo.tv">#چاوشیست</a> 
<a href="/t/کسی_نمیشنود_مارا" title="#کسی_نمیشنود_مارا Instagram images and videos - vinteo.tv">#کسی_نمیشنود_مارا</a> 
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a>

چاوشیست سایت فعال چاوشی بروزترین پایگاه اطلاع رسانی چاوشی Www.chavoshist.ir #chavoshist #chavoshi #چاوشی #چاوشیست #کسی_نمیشنود_مارا #جهان_فاسد_مردم_را

, , , , ,
86 0
بهترین شعری که به عمرم دیدم 
تمام لحظات زندگی رو جلوی چشمات عین پشم زده شده از هم جدا میکنه و تلنگری به ذهنت وارد می کنه که دنیاتو از نو بسازی 
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> #

جهان فاسد مردم را ، بریز دور و در این دوری

به عطر نافه یِ خود خو کن

کم

بهترین شعری که به عمرم دیدم تمام لحظات زندگی رو جلوی چشمات عین پشم زده شده از هم جدا میکنه و تلنگری به ذهنت وارد می کنه که دنیاتو از نو بسازی #محسن_چاوشی #جهان_فاسد_مردم_را # جهان فاسد مردم را ، بریز دور و در این دوری به عطر نافه یِ خود خو کن کم

,
132 2
مفصلن زمستان ها 
و برف نسخه خوبی نیست
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تورا بچین و تورا بو کن

<a href="/p/mohsenchavoshi" title="@mohsenchavoshi - @mohsenchavoshi Instagram Images, Medias and Stories - vinteo.tv">@mohsenchavoshi</a> 
<a href="/t/chavoshi" title="#chavoshi Instagram images and videos - vinteo.tv">#chavoshi</a> <a href="/t/mohsenchavoshi" title="#mohsenchavoshi Instagram images and videos - vinteo.tv">#mohsenchavoshi</a> <a href="/t/jahane_fasede_mardom_ra" title="#jahane_fasede_mardom_ra Instagram images and videos - vinteo.tv">#jahane_fasede_mardom_ra</a> <a href="/t/album" title="#album Instagram images and videos - vinteo.tv">#album</a> <a href="/t/abraham" title="#abraham Instagram images and videos - vinteo.tv">#abraham</a> <a href="/t/chavoshisti" title="#chavoshisti Instagram images and videos - vinteo.tv">#chavoshisti</a> <a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> <a href="/t/چاوشیست" title="#چاوشیست Instagram images and videos - vinteo.tv">#چاوشیست</a> <a href="/t/چاوش" title="#چاوش Instagram images and videos - vinteo.tv">#چاوش</a>

مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست برای سرفه ی گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو تورا بچین و تورا بو کن @mohsenchavoshi #chavoshi #mohsenchavoshi #jahane_fasede_mardom_ra #album #abraham #chavoshisti #محسن_چاوشی #چاوشیست #چاوش

, , , , , , , , , , ,
113 3
|
تو را ببوس که لبهایت هنوز طعم عسل دارد
تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد
<a href="/p/mohsenchavoshi" title="@mohsenchavoshi - @mohsenchavoshi Instagram Images, Medias and Stories - vinteo.tv">@mohsenchavoshi</a> 
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> <a href="/t/منجنیق" title="#منجنیق Instagram images and videos - vinteo.tv">#منجنیق</a> <a href="/t/مجید_آقاجانی" title="#مجید_آقاجانی Instagram images and videos - vinteo.tv">#مجید_آقاجانی</a>

| تو را ببوس که لبهایت هنوز طعم عسل دارد تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد @mohsenchavoshi #محسن_چاوشی #جهان_فاسد_مردم_را #حسین_صفا #منجنیق #مجید_آقاجانی

, , , ,
292 16
🎗
حتی یه آهنگ بد نداره و همه‌شون عالین، اما یه سری از موزیک‌های محسن خان هستن که بیشتر از بقیه دل آدم رو قلقلک میدن.
🎗
فهرست آهنگ‌ها بترتیب تاریخ انتشار:
۲۰۱۱_زخم زبون (ورژن پیانو در استدیو)
۲۰۱۳_دوسِت داشتم
۲۰۱۴_دزیره
۲۰۱۵_به رسم یادگار
۲۰۱۶_دلخون
۲

🎗 حتی یه آهنگ بد نداره و همه‌شون عالین، اما یه سری از موزیک‌های محسن خان هستن که بیشتر از بقیه دل آدم رو قلقلک میدن. 🎗 فهرست آهنگ‌ها بترتیب تاریخ انتشار: ۲۰۱۱_زخم زبون (ورژن پیانو در استدیو) ۲۰۱۳_دوسِت داشتم ۲۰۱۴_دزیره ۲۰۱۵_به رسم یادگار ۲۰۱۶_دلخون ۲

, , , , , , , , , , , , , , ,
94 1
.
دلم دف است نیستان ها ، نگاهِ صوفی ناخوانا
جهان پریشی مولانا ، 
دهان پریشیِ مولانا
تو خوانگاه منی با من ، بچرخ و یاحق و یا هو کن
.
.
<a href="/t/مولانا" title="#مولانا Instagram images and videos - vinteo.tv">#مولانا</a> <a href="/t/حضرت_مولانا" title="#حضرت_مولانا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حضرت_مولانا</a> <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> <a href="/t/تذهیب" title="#تذهیب Instagram images and videos - vinteo.tv">#تذهیب</a> <a href="/t/رقص_سماع" title="#رقص_سماع Instagram images and videos - vinteo.tv">#رقص_سماع</a> <a href="/t/شرفه" title="#شرفه Instagram images and videos - vinteo.tv">#شرفه</a> <a href="/t/abraham" title="#abraham Instagram images and videos - vinteo.tv">#abraham</a>

. دلم دف است نیستان ها ، نگاهِ صوفی ناخوانا جهان پریشی مولانا ، دهان پریشیِ مولانا تو خوانگاه منی با من ، بچرخ و یاحق و یا هو کن . . #مولانا #حضرت_مولانا #جهان_فاسد_مردم_را #تذهیب #رقص_سماع #شرفه #abraham

, , , , , ,
75 0
♥️

♥️

3.9K 119
تو را ببوس که لب هایت هنوز طعم عسل دارد 
تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد 
تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن "جهان فاسد مردم را " 
محسن چاووشی <a href="/t/محسن_چاووشی" title="#محسن_چاووشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاووشی</a> 
شاعر : <a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> 
کتاب : <a href="/t/منجنیق" title="#منجنیق Instagram images and videos - vinteo.tv">#منجنیق</a> 
امیدوارم خوشتون بیاد 💚❤
<a href="/t/مهدی_جهانبخش" title="#مهدی_جهانبخش Instagram images and videos - vinteo.tv">#مهدی_جهانبخش</a> <a href="/t/a" title="#a Instagram images and videos - vinteo.tv">#a</a>

تو را ببوس که لب هایت هنوز طعم عسل دارد تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن "جهان فاسد مردم را " محسن چاووشی #محسن_چاووشی شاعر : #حسین_صفا کتاب : #منجنیق امیدوارم خوشتون بیاد 💚❤ #مهدی_جهانبخش #a

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
99 5
چقدر خوبه صداهایی هستند که بهت حال خوب می دند، صداهایی که از جنس عشق و مهربانی اند ، صداهایی که انگار بوی بهشت می دهند
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> <a href="/t/جهان_فاسد" title="#جهان_فاسد Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد</a> 
.
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو

چقدر خوبه صداهایی هستند که بهت حال خوب می دند، صداهایی که از جنس عشق و مهربانی اند ، صداهایی که انگار بوی بهشت می دهند #محسن_چاوشی #جهان_فاسد_مردم_را #جهان_فاسد . برای سرفه ی گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو

, , , , , , , , , , , ,
121 11
جهان فاسد مردم را،بریز دور و در این دوری به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را،سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن
مفصل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو

جهان فاسد مردم را،بریز دور و در این دوری به عطر نافه ی خود خو کن کمین بگیر جهانت را،سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن مفصل اند زمستان ها و برف نسخه ی خوبی نیست برای سرفه ی گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو

, , , , , , , , , ,
78 8
.
و گفت: این همه گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بیرون پرده است. درون پرده خاموشی و سکوت و آرام است.
<a href="/t/عطار" title="#عطار Instagram images and videos - vinteo.tv">#عطار</a> 

<a href="/t/گلی_نمانده_خودت_گل_باش" title="#گلی_نمانده_خودت_گل_باش Instagram images and videos - vinteo.tv">#گلی_نمانده_خودت_گل_باش</a> ⚘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
<a href="/t/آلبوم_ابراهیم" title="#آلبوم_ابراهیم Instagram images and videos - vinteo.tv">#آلبوم_ابراهیم</a> 
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> 
<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a>

. و گفت: این همه گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بیرون پرده است. درون پرده خاموشی و سکوت و آرام است. #عطار #گلی_نمانده_خودت_گل_باش ⚘ . . . . . . . . . #جهان_فاسد_مردم_را #آلبوم_ابراهیم #محسن_چاوشی #حسین_صفا

, , , , ,
163 20
.
.
«دوتا بریده‌ی از شانه
دوتا خجول، دو دیوانه
منم دو دست که می‌خواهم
بغل بگیرمت ای جنگل
تفقدی نظری چیزی
به این دو ساقه‌ی کم‌رو کن»
.
<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> 
<a href="/t/محسن_چاووشی" title="#محسن_چاووشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاووشی</a> 
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> .
.
<a href="/t/dubleexposure" title="#dubleexposure Instagram images and videos - vinteo.tv">#dubleexposure</a> <a href="/t/bnw" title="#bnw Instagram images and videos - vinteo.tv">#bnw</a> <a href="/t/iownmyself" title="#iownmyself Instagram images and videos - vinteo.tv">#iownmyself</a> <a href="/t/photoshop" title="#photoshop Instagram images and videos - vinteo.tv">#photoshop</a> <a href="/t/forestinmyheart" title="#forestinmyheart Instagram images and videos - vinteo.tv">#forestinmyheart</a>

. . «دوتا بریده‌ی از شانه دوتا خجول، دو دیوانه منم دو دست که می‌خواهم بغل بگیرمت ای جنگل تفقدی نظری چیزی به این دو ساقه‌ی کم‌رو کن» . #حسین_صفا #محسن_چاووشی #جهان_فاسد_مردم_را . . #dubleexposure #bnw #iownmyself #photoshop #forestinmyheart

, , , , , , ,
1.8K 68
🌿مولوي مهم‌ترين وصف دنيا را از قرآن اخذ كرده است که همان دارالغرور بودن جهان است. جهان آدمي را گول مي‌زند. اين‌جا غرور به معناي تكبر نيست، به معناي فريب است. اين جهان يك خدعه‌سرا است. به تعبير مولانا.
🌹🌷⚘
گر نبودي عكس آن سرو سرور/ پس نخواندی ايزدش دا

🌿مولوي مهم‌ترين وصف دنيا را از قرآن اخذ كرده است که همان دارالغرور بودن جهان است. جهان آدمي را گول مي‌زند. اين‌جا غرور به معناي تكبر نيست، به معناي فريب است. اين جهان يك خدعه‌سرا است. به تعبير مولانا. 🌹🌷⚘ گر نبودي عكس آن سرو سرور/ پس نخواندی ايزدش دا

, , , , , , ,
107 5
تفقّدی؛نظری؛چیزی
به این دو ساقه کم رو کن...
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
<a href="/p/mohsenchavoshi" title="@mohsenchavoshi - @mohsenchavoshi Instagram Images, Medias and Stories - vinteo.tv">@mohsenchavoshi</a>

تفقّدی؛نظری؛چیزی به این دو ساقه کم رو کن... #جهان_فاسد_مردم_را @mohsenchavoshi

37 0
.
<a href="/t/مولانا" title="#مولانا Instagram images and videos - vinteo.tv">#مولانا</a> 
<a href="/t/چاوشی" title="#چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#چاوشی</a> 
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
<a href="/t/مولانای_جان" title="#مولانای_جان Instagram images and videos - vinteo.tv">#مولانای_جان</a> 
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> 
<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> 
.
✨
جهان فاسد مردم را 
بریز دور و در این دوری 
به عطر نافه ی خود خو کن

کمی بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را، 
به تیر معجزه آهو کن

مفصلن زمستانها
و برف، نسخه ی خوبی نیست، 
برای سرف

. #مولانا #چاوشی #جهان_فاسد_مردم_را #مولانای_جان #محسن_چاوشی #حسین_صفا . ✨ جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه ی خود خو کن کمی بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را، به تیر معجزه آهو کن مفصلن زمستانها و برف، نسخه ی خوبی نیست، برای سرف

, , , , ,
232 0
"جهان فاسد مردم را"
با این که غریب به یکسال از انتشار آلبوم ابراهیم محسن چاوشی میگذرد هنوز معتقدم آهنگ " <a href="/t/جهان_فاسد_مردم" title="#جهان_فاسد_مردم Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم</a> _را "هیجان انگیزترین آهنگی است که در این مدت شنیده ام. به مطلع ترانه دقت کنید، همین که ازشما میخواد "جهان فاسد مردم را" دور بریزی

"جهان فاسد مردم را" با این که غریب به یکسال از انتشار آلبوم ابراهیم محسن چاوشی میگذرد هنوز معتقدم آهنگ " #جهان_فاسد_مردم _را "هیجان انگیزترین آهنگی است که در این مدت شنیده ام. به مطلع ترانه دقت کنید، همین که ازشما میخواد "جهان فاسد مردم را" دور بریزی

, , , , ,
114 6
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری
 به عطر نافه‌ی خود خو کن 
کمین بگیر جهانت را 
سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن 
مفصل‌اند زمستان‌ها و برف،‌ نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ی گلدان‌ها
 گلی نمانده، خودت گل باش
 تو را بکار و شکوفا شو 
تو را بچین

جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه‌ی خود خو کن کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن مفصل‌اند زمستان‌ها و برف،‌ نسخه‌ی خوبی نیست برای سرفه‌ی گلدان‌ها گلی نمانده، خودت گل باش تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
255 1
جهان پریشی مولانا

جهان پریشی مولانا

5.6K 172
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
مسم که پخش و پلا هستم 
دچار درد و بلا هستم

تو عادلی که طلا هستی 
به کیمیای مساواتت
تو را بدل به خودت، اما 
مرا بدل به ترازو کن

#جهان_فاسد_مردم_را مسم که پخش و پلا هستم دچار درد و بلا هستم تو عادلی که طلا هستی به کیمیای مساواتت تو را بدل به خودت، اما مرا بدل به ترازو کن

84 2
مسم که پخش و پلا هستم
دچار درد و بلا هستم... .
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> 
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> 

<a href="/p/mohsenchavoshi" title="@mohsenchavoshi - @mohsenchavoshi Instagram Images, Medias and Stories - vinteo.tv">@mohsenchavoshi</a>

مسم که پخش و پلا هستم دچار درد و بلا هستم... . #جهان_فاسد_مردم_را #محسن_چاوشی @mohsenchavoshi

,
89 4
جهان فاسد مردم را 
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه آهو کن!... <a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> <a href="/t/محسن_چاووشی" title="#محسن_چاووشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاووشی</a> 
<a href="/t/ر_میم_نور" title="#ر_میم_نور Instagram images and videos - vinteo.tv">#ر_میم_نور</a>

جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه ی خود خو کن کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن!... #جهان_فاسد_مردم_را #محسن_چاووشی #ر_میم_نور

, ,
78 1
#
کسی نمیشنود مارا ...

# کسی نمیشنود مارا ...

301 2
‌
گلی نمانده...
‌ خودت گل باش
‌
‌ تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
‌
‌<a href="/t/حسین_صفا" title="#حسین_صفا Instagram images and videos - vinteo.tv">#حسین_صفا</a> 
‌<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a>

‌ گلی نمانده... ‌ خودت گل باش ‌ ‌ تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن ‌ ‌#حسین_صفا#جهان_فاسد_مردم_را

,
134 0
<a href="/t/من_آشنا_شده" title="#من_آشنا_شده Instagram images and videos - vinteo.tv">#من_آشنا_شده</a> ‌ام_با_کسی_به_نام_خودم ☕
__________________________________
_______🍂________🍁______
________________
دوباره گمشده بودم در ازدحامِ خودم
غزل برای تو گفتم ولی به نام خودم

چقدر خسته گذشتی چرا نفهمیدی؟
چقدر هست که افتاده‌ام به دام خودم

نماز

#من_آشنا_شده ‌ام_با_کسی_به_نام_خودم ☕ __________________________________ _______🍂________🍁______ ________________ دوباره گمشده بودم در ازدحامِ خودم غزل برای تو گفتم ولی به نام خودم چقدر خسته گذشتی چرا نفهمیدی؟ چقدر هست که افتاده‌ام به دام خودم نماز

, , , , ,
287 9
شب است یک تنه زیبا شو ، و چند ماه شکیبا شو ،سپس مرا متولد کن ، بتاب رویِ شبم <a href="/t/دریا" title="#دریا Instagram images and videos - vinteo.tv">#دریا</a> 
و جوجه اردک زشتم را ، به زیر بال و پرت قو کن ؛کسی نمیشنود ما را ...
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a> بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن

شب است یک تنه زیبا شو ، و چند ماه شکیبا شو ،سپس مرا متولد کن ، بتاب رویِ شبم #دریا و جوجه اردک زشتم را ، به زیر بال و پرت قو کن ؛کسی نمیشنود ما را ... #جهان_فاسد_مردم_را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن

,
35 0
راستی چیز حیرت انگیزی‌ست
 این دل آدمی؛ تو هم داری؟!....
..................................
<a href="/t/محسن_چاوشی" title="#محسن_چاوشی Instagram images and videos - vinteo.tv">#محسن_چاوشی</a> 
<a href="/t/جهان_فاسد_مردم_را" title="#جهان_فاسد_مردم_را Instagram images and videos - vinteo.tv">#جهان_فاسد_مردم_را</a>

راستی چیز حیرت انگیزی‌ست این دل آدمی؛ تو هم داری؟!.... .................................. #محسن_چاوشی #جهان_فاسد_مردم_را

,
74 0
هو الحبیب

مسئله صداش نیست. مسئله غیبت رمزآلودش نیست. مسئله یه تعصب کورکورانه نیست.

مسئله نگاه متفاوت اش به دنیاست. مسئله ذهن هنرمندی که بن بست نداره. اون چیزی که دل ما رو به این صدا گره زده، موسیقی صرف نیست. یک فکر متعالی. فکری که امید داره، وسط جه

هو الحبیب مسئله صداش نیست. مسئله غیبت رمزآلودش نیست. مسئله یه تعصب کورکورانه نیست. مسئله نگاه متفاوت اش به دنیاست. مسئله ذهن هنرمندی که بن بست نداره. اون چیزی که دل ما رو به این صدا گره زده، موسیقی صرف نیست. یک فکر متعالی. فکری که امید داره، وسط جه

, , ,
25 0
Login with Instagram